Neste uke vil vi starte utsendelse av kontingenten for 2023 slik den ble vedtatt på årsmøte. Informasjon om kontingent og satser finner dere på vår hjemmeside: https://askoyhandball.no/categ... 

Når vi sender ut kontingent nå vil dere se at beløpet er 2,5% høyere enn hva som ligger i kontingent-kategoriene. Dette er kostnad på transaksjonen fra Spond og beløpet går uavkortet til betalingsformidler. Mer info om det her.

Viktig info om søskenmoderasjon. 

For dere som har flere barn i klubben er det viktig at vi har registrert samme betalingskontakt. Dessverre får dere ikke sett dette selv i Spond, så om dere opplever at dere får kontingent for hvert sitt/sine barn i Spond lar dere være å betale og kontakter oss på dagligleder@askoyhandball.no. Her gir dere beskjed om hvem som skal være betalingskontakt, slik får vi oppdatert. 

AHK Medspillerfond.

I klubben vår ønsker vi at alle barn og unge skal få oppleve håndballglede, og at alle skal ha samme mulighet for å delta i håndballaktiviteter uavhengig av økonomi. Med støtte fra Sparebanken Vest har vi opprettet AHK Medspillerfond. Fondet er øremerket støtteordninger til medlemmene våre eller de som ønsker å bli medlemmer hos oss. Med fondet skal vi gi støtte til barn og unge slik at alle som ønsker, kan være med i klubben vår. 

Les mer om støtteordningen på vår hjemmeside. 


Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt. 

Med vennlig hilsen 

styret og daglig leder.