Til medlemmene i Askøy Håndballklubb
 
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Askøy Håndballklubb.
Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Askøy Håndballklubb.
 
Årsmøtet avholdes 04.05.23 i Askøy forum kl. 18.
 
Saksliste: 

 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent(er)

Sak 3: Velge protokollfører(e)

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne saklisten

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Foreta valg av ett styremedlem

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Askøy Håndballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
 
For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov.
 
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Julie Fromreide kontaktes på nestleder@askoyhandball.no eller 45478026.
 
Velkommen til ekstraordinært årsmøte!
 
Med vennlig hilsen
Styret Askøy Håndballklubb