Hjertelig velkommen til Askøy Håndballklubb

Askøy Håndballklubb er et særidrettslag med ca. 800 medlemmer, vi har over 40 lag påmeldt i seriespill i de fleste årsklasser. Ved innmelding ber vi om at du velger riktig gruppe. Det er viktig at dere oppgir kontaktinformasjon til begge foresatte, for de under 18 år. Da får klubben all nødvendig informasjon direkte i medlemsregisteret.Ta kontakt ved endringer i kontaktinfo. 

I etterkant av registreringen vil man få en epost/sms fra Norges Idrettsforbund der man må bekrefte medlemsskapet. Man vil også få tildelt et NIF-nr.

Ta kontakt ved spørsmål, dagligleder@askoyhandball.no

Støtteordninger

AHK har et ønske om at alle som vil skal få spille håndball, uavhengig av foresattes økonomi. Derfor har vi støtteordninger til f.eks kontingent, lisens, cup, utstyr og inngang.

Les om ordningen.

Bli medlem

Registrer deg/ditt barn som medlem

Medlemskontingent

Kontingenten faktureres på våren.  

Satsene for medlemskap

Kategori Beskrivelse Kontingent Treningsavgift 2023 Totalt Merknad
1 Støttemedlem 200,- 0 200,00  D, F
2 Førskole, 1.trinn (2017) og tilrettelagt 200,- 0 200,00 A, B, C, D, E, F
3 2.-7. trinn
(2016-2011)
200,-                               1 650,00 1.850,00 A, B, C, D, E, F
4 Ungdom J./G. 13-20 (2010 - 2003) 200,-                               2 400,00 2 600,00 A, B, C, D, E, F
5 Senior fra 21 år 200,-                               2 800,00 3 000,00 A, C, D, E, F
6 Trimlag 200,-                               1 300,00 1 500,00 A, C, D, E, F
Merknader            
A Mulighet for å søke klubbens inkluderingsfond
B Søskenmoderasjon på 30% reduksjon fra barn nr. 2 som medlem i klubben. Må ha samme betalingskontingent i spond
C Søskenmoderasjon gjelder t.o.m. året man fyller 20 år. 
D Søskenmoderasjon gjelder ikke på laveste kategori
E Familie av styret, SU og trenere betaler 600 per medlem
Servicegebyr på 2,5% blir lagt til betalingen. Beløpet går uavkortet til betalingsformidler. Mer info her.

Ta kontakt ved spørsmål

Alle spørsmål angående medlemskap sendes til dagligleder@askoyhandball.no 

Tilbake