Formålet med klubbhåndboken

 1. Innledning
 2. Organisasjon
 3. Medlemsskap 
 4. Klubbens aktivitetstilbud 
 5. Klubbdrift
  1. Kurs og utdanning
  2. Medlemshåndteringl
  3. Dugnader og frivillig arbeid
  4. Reiser i klubbens regi - deltakelse på turneringer
  5. Politiattest
  6. Klubbens antidopingarbeid
  7. Kommunikasjon
  8. Arbeidsgiveransvar
  9. Sikkerhetsarbeid (HMS)
  10. Økonomi inkl. støtteordninger
  11. Forsikringer
  12. Anlegg og utstyr
  13. Klubbdrakter og profilering
  14. Utmerkelser og æresbevisninger