I Askøy Håndballklubb ønsker vi at alle barn og unge skal få oppleve håndballglede, og at alle skal ha samme mulighet for å delta i håndballaktiviteter uavhengig av økonomi. Med støtte fra Sparebanken Vest har vi opprettet AHK Medspillerfond. Fondet er øremerket støtteordninger til medlemmene våre eller de som ønsker å bli medlemmer hos oss. Med fondet skal vi gi støtte til barn og unge slik at alle som ønsker, kan være med i klubben vår.  

Hva kan det søkes støtte til

Støtte til enkeltpersoner til treningsavgifter, medlemskontingenter, transport, utstyr, turneringsdeltagelse, ect.
 
Søknadsprosessen baserer seg i hovedsak på egenerklæring og tillit. Det vil si at søkeren samtykker til at han/hun møter tildelingskriteriene.

Disse kan søke

  • Håndballspillere; spillere selv, deres foreldre og/eller andre familiemedlemmer (ev. verge)
  • Trenere, lagleder, foreldrekontakt på vegne av enkeltspillere og/eller lag

Hvordan søker jeg

Vi har opprettet ett skjema som kan fylles ut.

Lenke til søknadsportalen finner du ved å trykke her.

Behandler av søknader

Daglig leder: Christine O. Ullestad

Alternativ behandler: Mette Laksy (økonomi). 

All informasjon som blir lagret vil være innenfor GDPR regelverk. Det er kun de som behandler søknadene og utbetalingene som kjenner til hvem søkerne er, ingen andre i klubben eller styret får informasjon om det. De som behandler har taushetsplikt.  Dersom det av ulike grunner ikke er ønskelig at daglig leder skal behandle søknaden, kan det sende epost til okonomi@askoyhandball.no for behandling, pt. behandles denne e-postadressen av Mette Laksly. 

Kontaktinformasjon

Christine O. Ullestad
E-post: dagligleder@askoyhandball.no
Telefon: 932 11 280

Støtteordning for lisens

Fra og med det året spillerne fyller 13 år må alle spillere betale lisens til Norges håndballforbund. Lisensen fungerer som deltakerberettigelse i tillegg til å være forsikring.

Norges håndballforbund har etablert en støtteordning for lisens.

- Ordningen er etablert for å hjelpe spillere og familier som opplever økonomien som en barriere mot å drive håndball, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

De som har økonomiske utfordringer kan via klubb søke om tilskudd til å få betalt sin lisens av NHF for inneværende sesong (lisenskategori LISE). Alle spillere er dekket av LISE i behandlingsperioden 1.-18. januar, og alle søknader behandles konfidensielt. Det er to søknadsperioder. En på høsten på ordinærforfall, og en i januar for de som fyller 13 år i sesongen.