Det sier seg selv at små hender og korte armer og bein ikke passer inn i det voksne håndballspillet. Derfor må vi tilpasse banestørrelse, målet, ballen og reglene forøvrig, slik at barna opplever mestring gjenom tilpassede utfordringer. Spillet i barnehåndball bør skille seg fra det ferdige spillet, og det bør være en naturlig progresjon i forhold til utfordringer, vanskegrad, kompleksitet osv. Spillet vi tilbyr barna, gir stor grad av involvering og ikke minst ballkontakt. 

I Askøy håndballklubb starter vi opp lag når barna begynner i 1.klasse. Før skolestart hvert år arrangerer vi en håndballdag hvor gutter og jenter kan komme å prøve håndball. Datoer for dette publiserer på våre hjemmesider og i SOME i forkant. 

Barnehåndballansvarlig

Live Schrøder
Mobil: 97040020
barneutvalg@askoyhandball.no 

Bli medlem

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og/eller sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem