Stiftet 01.05. 1981, vedtatt av årsmøtet 01.05.1981, med senere endringer av årsmøte den
21.03.2018 og godkjent av Hordaland Idrettskrets, 05.02.2019