Sammen mot barnefattigdom

Samarbeid mellom Askøy kommune og lag og foreninger på Askøy.
AHK har et ønske om at alle som vil skal få spille håndball, uavhengig av foreldrenes økonomi. Vi kan være med å legge til rette for dette, derfor har vi støtteordninger. Vi har mulighet til å være med å dekke eksempelvis turneringer/turer, utstyr samt kontingent. Hvis dette er aktuelt for at ditt barn skal kunne delta, kan du ta kontakt med: administrasjon@askoyhandball.no. Den som tar imot din henvendelse har taushetsplikt!
Alle skal få mulighet å være med!

Les mer på Askøy kommune her.

Comments are closed.