NISSECUP

AHK har i dag arrangert sin årlige nissecup for samtlige minilag i klubben. Et  

 kjempeflott arrangement med massevis av idrettsglede! Dette er vi stolt av at vi får til.???

Nissecup

I morgen er det duket for AHKs nissecup i Forum? Alle våre minilag spiller kamper mellom 17.00-20.00?? Kom i hallen for å oppleve god stemning og håndballglede? Hjertelig velkommen!  

FAIR PLAY

fairplay

Askøy Håndballklubb skal utmerke seg med sitt Fair Play!

 

For spillere

Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd.  Det er kanskje enkelt å si, men

hva betyr det?

 

Fair Play betyr at du som spiller må:

 • Ta godt vare på dine medspillere og inkludere nye lagkamerater
 • Unngå stygt spill og filming
 • Skape trygghet og god lagånd på banen

 

Fair Play-ånden skal vokse fram ved:

 • Å trene og spille kamper med godt humør
 • Å behandle motstanderne med respekt
 • Å hjelpe skadet spiller uansett lag
 • Å takke motstanderen etter kampen
 • Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren

 

For trenere og ledere

 

Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd.  Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt.  Du kan invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.

 

Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:

 • Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
 • At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie
 • Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser
 • At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff

for kjeftbruk

 • Betydningen av å følge regelverket – det tjener alle parter, og dermed også spillet

 

For foresatte og foreldre

 

Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk idrett.  Det er fint om også dere bidrar til trivsel og Fair Play i idrettsmiljøene!

 

Ta ansvaret og tenk over følgende:

 • Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge
 • Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i miljøet
 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
 • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Resultatet må ikke bli for viktig – den enkelte spillers mestring har også stor betydning
 • Gi oppmuntring til alle spillerne – ikke bare dine kjente
 • Stimuler til deltakelse – uten noen form for press
 • Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner